GroenLinks juicht meer aandacht voor lokale geschiedenis in de openbare ruimte toe, maar vanwege beperkte capaciteit willen wij ons vooralsnog beperken tot die bladzijden van onze geschiedenis die momenteel tot de meeste discussie leiden. Wij verwachtten dat een inventarisatie bij de verschillende historische (kennis-)instellingen, historische verenigingen en maatschappelijke belangengroepen snel zou leiden tot een kort overzicht van omstreden beelden en straatnaamborden. Het college heeft echter een projectplan opgesteld waarin wordt gekozen voor een diepgravende en daarmee kostbare analyse van alle personen naar wie in Deventer een straatnaam of standbeeld is vernoemd. Enkele voor de hand liggende informatiebronnen zoals de adviesraad straatnaamgeving zijn voor het projectplan echter niet geraadpleegd. Daarom roepen wij het college op om in overleg met de indieners van de motie - en externe deskundigen - te komen tot een nieuw projectplan.

We maken deel uit van een samenleving in beweging en daarmee staat onze kijk op het verleden ook nooit stil. Nieuwe inzichten maken ons beeld steeds completer. GroenLinks wil ook een inclusievere kijk op het verleden, waarbij er ook aandacht moet zijn voor nieuwe groepen in de samenleving. Door de adviesraad straatnaamgeving wordt al wel gestreefd naar diversiteit in straatnamen, maar de volgende stap is dit formeel op te nemen in de uitgangspunten van de adviesraad. 
Daarnaast zijn er voortdurend ontwikkelingen op het gebied van geschiedenispresentatie. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een database van straatnaamborden en andere vormen van open data kunnen we de geschiedenis laagdrempeliger toegankelijk maken.