GroenLinks was afgelopen raadsvergadering mede-indiener van een motie van D66 dat zal leiden tot uitlegbordjes bij straatnamen en standbeelden van controversiële historische figuren. Kennis over personen uit de Deventer geschiedenis kan zo verrijkt worden met inzichten uit het heden.

Nadat bij anti-racismedemonstraties in de Verenigde Staten en Engeland omstreden standbeelden omver werden getrokken, leidde dit ook in Deventer dat er vraagtekens geplaatst werden bij beladen standbeelden. Onder andere milieugroep Extinction Rebellion riep daarom op om tegenover het station bij het beeld van Steyn (de laatste president van Oranje Vrijstaat) een bord te plaatsen met uitleg over zijn omstreden verleden. Terwijl de discussie zich nu vooral richt op standbeelden, zijn GroenLinks – met D66, ChristenUnie en PvdA – van mening dat we moeten inventariseren welke verwijzingen naar (inmiddels) controversiële historische personen uit de geschiedenis nog meer voorkomen in de openbare ruimte: zoals straatnaambordjesdie verwijzen naar een koloniaal verleden. GroenLinks-wethouder Verhaar (cultuur) zei tijdens de vergadering het Historisch Centrum Overijssel binnenkort opdracht te geven voor deze snelle inventarisatie.

 

Tijdens het debat riep CDA de vraag op waarom alleen de controversiële en niet alle verwijzingen naar historische personen van context worden voorzien. GroenLinks juicht meer aandacht voor lokale geschiedenis in de openbare ruimte toe, maar vanwege beperkte capaciteit willen wij ons vooralsnog beperken tot die bladzijden van onze geschiedenis die momenteel tot de meeste discussie leiden. Door gebruik te maken van een database van straatnaamborden kunnen we wellicht in de toekomst nog een snelle slag slaan en alle straatnamen voorzien van een QR-code die verwijst naar meer achtergrond.