Copyright foto: fotograaf Bart Ros.

Wat is het project “De Nieuwe Keizer”?

De schouwburg aan de Keizerstraat is gevestigd in een pand waarin ook kunstcircuit (theater/muziekschool) gehuisvest is en voorheen ook het Filmhuis zat (nu verhuisd naar Mimik aan de Welle). Daarnaast zijn er nog een aantal leegstaande kantoorpanden (zogenaamde Irispand). Om de met structurele financiële tekorten draaiende schouwburg weer toekomstbestendig en financieel gezond te maken, is een plan ontwikkeld om alle ruimten met elkaar te verbinden, te verbouwen en er een congres- en vergaderfunctie aan toe te voegen. Dit concept is bekend onder de naam “De Nieuwe Keizer”. De Nieuwe Keizer zou een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van stadscampus “De Kien”; het gebiedsontwikkelingsproject voor het gebied dichtbij het station waarin onder meer Saxion, Topicus, Witteveen+Bos en Tauw participeren. De Nieuwe Keizer zou volgens de plannenmakers de centrale ontmoetingsplek (“bruisende hart”) van De Kien kunnen worden.

Wat vindt GroenLinks van de Nieuwe Keizer?

GroenLinks vindt dat Deventer niet zonder schouwburg kan. Een verbouwing en uitbreiding van de schouwburg vraagt een forse investering en daarom loopt de besluitvorming volgens de stapsgewijze systematiek van de gemeentelijke “Leidraad Grote projecten”. In de initiatieffase werd gesproken over een investering van circa 11 miljoen euro en een meerjarig sluitende exploitatie. Dus geen exploitatietekorten meer en geen extra gemeentelijk subsidie. Bij het afronden van de eerste stap (de initiatieffase) is door GroenLinks de zorg uitgesproken dat er sprake was van wensdenken. Is het realistisch dat Deventer een congresstad van formaat kan worden en de concurrentie aankan? Is het realistisch dat De Nieuwe Keizer wel het kloppende hart van De Kien wordt? Wij hebben deze zorg uitgesproken in de hoop in een volgende fase overtuigt te worden. Wij zijn dus steeds voorzichtig positief maar ook constructief-kritisch over het project geweest.

Het onderzoek naar de Nieuwe Keizer

Op 10 november 2022 werd de raad geïnformeerd over de afronding van het verkenningsonderzoek. Het nadere onderzoek leverde als opvallende conclusie op dat de investering geen 11 miljoen maar 32 miljoen euro zou gaan kosten. Anders dan voorgespiegeld in de initiatieffase is er geen sprake van een sluitende meerjarige exploitatie maar moet er jaarlijks 1,2 miljoen euro subsidie bij om de boel draaiende te houden. Het nieuwste onderzoek bevatte geen nieuwe informatie over de behoefte aan een congres- en zalencentrum, dus de vraag over wensdenken was nog steeds niet beantwoord. Voor GroenLinks was zonneklaar dat de uitwerking niet voldeed aan de eerder gestelde (financiële) kaders en dat we niet met een verdere uitwerking konden instemmen.

Maar wat dan wel?

GroenLinks vindt dat Deventer een toekomstbestendige schouwburg nodig heeft en is ook bereid om daarin te investeren. Ook zien we kansen om Deventer beter te positioneren als een aantrekkelijke zakelijke en culturele bestemming, passend bij een groeistad van meer dan 100.000 inwoners. Zo’n investering kan goed uitpakken voor het vestigingsklimaat van bedrijven en onderwijsinstellingen en de aantrekkingskracht op nieuwe bewoners. Daarom dienden wij samen met Deventer Sociaal en ChristenUnie een voorstel “Nieuwe kans voor de Nieuwe Keizer” in. Dit voorstel gaat uit van twee sporen die nader wordt onderzocht waarbij de schouwburgfunctie wordt losgekoppeld van de activiteiten voor de zakelijke markt. Voor de schouwburg dient volgens ons het college (gemeente is 100% aandeelhouder van de NV Schouwburg) de verantwoordelijkheid te nemen en een separaat plan uit te werken. Omdat het congrescentrum De Nieuwe Keizer als een onmisbaar onderdeel wordt gezien van De Kien is het wenselijk dat de Kienpartners – maar eventueel ook andere belangstellenden voor de overige delen van het gebouw (bijv. horeca-exploitant, kantoorfunctie) de mogelijkheden voor de multifunctionele invulling van het pand onder regie van het college verkennen. Andere Deventer culturele geïnteresseerde instellingen worden op vrijwillige basis actief betrokken bij die oriëntatie.

Ons amendement werd door 14 raadsleden gesteund en daarmee verworpen. Besluitvorming over de Nieuwe Keizer wacht nu op het onhaalbare en kansloze onderzoek naar de samenvoeging met Burgerweeshuis. De hete aardappel over de besluitvorming is op initiatief van de coalitie dus weer vooruit geschoven.

Op dezelfde avond is een besluit genomen over de toekomst van poppodium Burgerweeshuis. In dit artikel lees je daar meer over.