Bron afbeelding: Lettele.nl

GroenLinks-raadslid Robert Jansen wil van het College van Burgemeester en Wethouders weten wat zij op dit moment doet om dit belangrijke deel van Lettele te behouden en beschermen. Jansen: 'Voor je het weet loopt de gemeente achter de feiten aan en is men te laat met het beschermen wat waardevol en kwetsbaar is. Sloop is doorgaans de goedkoopste manier om ergens vanaf te komen, maar dat zou eeuwig zonde zijn als je kijkt naar de waarde van beide gebouwen voor het dorp.'

1. Welke waarde hecht u aan het behoud van het kerk- en schoolgebouw voor Lettele?

2. Bent u het met ons eens dat Lettele een groot gedeelte van haar dorpshart verliest wanneer beide gebouwen er niet meer zouden staan?

3. Op welke wijze is het aangezicht van de kerk en school nu beschermd?

4. In geval van geen bescherming: welke opties zijn er om beide gebouwen beter te beschermen tegen sloop en/of aantasting?

5. In geval van aanwezige bescherming: hoe hard is die bescherming, in welke mate kan afgeweken worden van die bescherming?

6. Welke opties ziet uw College om het kerk- en schoolgebouw te behouden voor Lettele?

7. Op welke wijze werkt u samen met de inwoners van Lettele om beide waardevolle gebouwen te behouden en een nieuwe invulling te geven?

2023-02-24+Vragen+art+46+RvO+GL+-+Behoud+dorpskerk+en+school+Lettele (notubiz.nl)