Nederlander worden

Nederlander worden door naturalisatie geeft nieuwe landgenoten een gevoel van vrijheid. De Nederlandse nationaliteit komt met een aantal voordelen: bijvoorbeeld het mogen stemmen bij Nederlandse en Europese verkiezingen; zonder problemen langere tijd in het buitenland kunnen verblijven; maar ook bij het solliciteren. De kosten voor het indienen van een naturalisatieverzoek in Deventer zijn voor één persoon € 970 euro en kunnen oplopen tot € 1.238. Omdat het gevoel van vrijheid niet gehinderd zou mogen worden door de omvang van je portemonnee, hebben GroenLinks en DENK - met steun van Deventer Sociaal, SP en D66 - tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota het voorstel gedaan om de kosten voor naturalisatie te laten verlopen via de bijzondere bijstand.

Wat zijn noodzakelijke kosten?

De bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere “noodzakelijke kosten” die niet via andere regelingen vergoed worden. Denk aan de kosten van een kapotte wasmachine, een verhuizing of een echtscheiding. Of je in aanmerking komt, hangt af van je inkomen en je vermogen. Iedere gemeente heeft zijn eigen voorwaarden voor het toekennen van deze bijstand aan individuen. In Deventer zijn de voorwaarden niet makkelijk terug te vinden. Tijdens de vergadering gaf wethouder De Geest aan dat de kosten voor naturalisatie niet aangemerkt mogen worden als noodzakelijke kosten. Van wie dat niet zou mogen, bleef onduidelijk. In Amersfoort kan het namelijk al wel. En eerder dit jaar ontving een vergelijkbare motie in Wageningen een positief advies van het college daar.

Het voorstel van GroenLinks en DENK haalde helaas geen meerderheid, maar na de zomer volgt er nog een goed gesprek over wat er wél kan via de bijzondere bijstand. Hopelijk wordt dan ook duidelijk wie bepaalt wat noodzakelijke kosten zijn. Volgens GroenLinks zou de gemeenteraad een leidende rol moeten hebben in het opstellen van de voorwaarden voor de bijzondere bijstand.