Samen met de PvdA heeft GroenLinks Deventer op de begrotingsraad van 8 november een amendement op de begroting ingediend die ervoor zorgt dat er bij maatschappelijke instellingen, zoals de bibliotheek, stadhuis en locaties van Geldfit, veilige openbare internet verbindingen komen. Daarnaast zorgt het amendement dat er wordt onderzocht op welke wijze veilig openbaar internet ook gerealiseerd kan worden bij gesubsidieerde instellingen en maatschappelijke partners die een openbaar toegankelijke internetverbinding hebben.

Online criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. Het kan erg naar zijn als online persoonsgegevens in verkeerde handen vallen. Daarom is het dan ook belangrijk dat maatschappelijke instellingen veilig internet aanbieden. GroenLinks en PvdA vinden daarnaast dat alle inwoners mee moet kunnen doen aan de (digitale) samenleving. Digitaal meedoen is inmiddels een gegeven, omdat elk huishouden haar basisadministratie online moet doen. Plekken waar hiermee kan worden geholpen, zoals Geldfit, moeten dan ook veilig internet hebben. De organisatie PublicRoam biedt op een hele laagdrempelige manier deze veilige verbindingen aan. De SP, ChristenUnie en DENK dienden het amendement mede in. Het amendement is uiteindelijk met een zeer ruime meerderheid aangenomen.