Het gebouw van de schouwburg aan de Keizerstraat is in bezit van de gemeente Deventer. Ook de gebouwen van kunstcircuit (voorheen de Leeuwenkuil) en het voormalige Filmhuis De Keizer  zijn eigendom van de gemeente. Om de exploitatie van de schouwburg en kunstcircuit te optimaliseren kwam afgelopen voorjaar een plan op tafel om de gebouwen met elkaar te verbinden en er een zalencentrum met congresfunctie van te maken. Dit plan is gepresenteerd onder de naam "De Nieuwe Keizer" en het college heeft alvast een bedrag van 4,56 miljoen voor de verbouwing gereserveerd. Voor GroenLinks ging dit te snel. Wij zijn nog lang niet overtuigd van het plan en daarom stelden wij voor om de expliciete besluitstappen van de Leidraad Grote projecten te volgen. Dus eerst de noodzakelijke informatie op tafel en dan pas verder.

Bij de begroting 2022 zullen wij opnieuw ons buigen over de plannen voor De Nieuwe Keizer. Wij willen we een gezonde exploitatie van een volwaardige toekomstbestendige schouwburg en een doelmatige benuttig van ons eigen vastgoed. Voor ons is het echter nog geen gelopen race dat een congresfunctie daadwerkelijk de oplossing is voor het probleem waar we voor staan. Wordt vervolgd…

Lees hier het amendement.