Als je de begroting van Deventer bekijkt dan zie je dat we in een welvarende gemeente leven. Een gemeente die bijna 5 miljoen euro overhoudt en goed gevulde spaarpotten heeft. Onze voorstellen – veelal ingediend samen met andere partijen – hadden dan ook betrekking op het investeren van dit geld in de samenleving van Deventer. Het positieve begrotingssaldo (het geld dat we overhouden) is immers geld van ons allemaal en daarmee willen we Deventer nog evenwichtiger, duurzamer en eerlijker willen maken.

Investeren in de gemeente

In de begrotingsraad van 9 november hebben we allereerst onze complimenten gemaakt aan het college omdat veel van onze eerdere geuite wensen in vervulling zijn gebracht. Zo worden – naast inwoners – ook maatschappelijke instellingen ondersteund bij de hoge energierekeningen. Verder vinden er investeringen plaats in de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, wordt het project Shelter City (opvang voor mensenrechtenactivisten) voortgezet en kan de stadstroubadour blijven zingen.

Asfalt, verkeer en stilstand

Maar er blijft – zeker met het positieve saldo – veel te wensen over. Er zijn zorgen over de samenhang in het dossier verkeer en mobiliteit. Moties van vorig jaar over fietsparkeren en mobilteitsplan zijn niet uitgevoerd. Ondertussen worden wel plannen gemaakt voor meer asfalt met een vierbaansweg dwars door Keizerslanden. De autoluwe Welle wordt steeds maar weer op de lange baan geschoven en wij vinden het de hoogste tijd voor een plan van aanpak voor herinrichting. Meer asfalt trekt meer verkeer aan en daarom wilden we onderzoek naar alternatieven voor de Van Oldenielstraat. Helaas werden onze voorstellen niet aangenomen.

Duurzaamheid en biodiversiteit

Onze voorstellen gingen uiteraard ook over duurzaamheid en biodiversiteit. Deventer moet een grotere verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld door inwoners te ondersteunen bij het groener maken van de eigen omgeving. Ons amendement om een subsidieregeling te maken voor groene daken en gevels heeft een meerderheid gehaald. In de loop van 2023 kunnen inwoners van Deventer daar gebruik van maken.
Als het gaat om energiezuinig en milieuvriendelijk bouwen heeft de gemeente een voorbeeldfunctie, helemaal als we de nieuwe school De Marke gaan bouwen. Onze motie om dit gebouw volledig energieneutraal en supermilieuvriendelijk uit te voeren is aangenomen.

Burgerweeshuis

Verder staat al jaren vast dat we een volwaardig poppodium nodig hebben. Het Burgerweeshuis op de huidige plek kan geen kant uit en moet verhuizen. Op dit moment wordt een locatie op het Haveneiland onderzocht. Ons voorstel om een fors bedrag extra te reserveren werd door de meeste partijen afgewezen. Een dag na de begroting werd duidelijk dat het college plannen heeft om eerst te onderzoeken of het Burgerweeshuis in het gebouw van de schouwburg kan worden gevestigd. Een onaangename verrassing met veel vertraging tot gevolg. De komende tijd vindt de besluitvorming daarover plaats. Wordt zeker vervolgd!

Verbinding en subsidies

Bij onze werkbezoeken in Deventer viel ons op dat er vaak slimme verbindingen kunnen worden gelegd tussen de verschillende domeinen, zoals sport en sociale ontmoetingen, zorg en sport, gezondheid en de openbare ruimte, et cetera. Dit vraagt een ruimer denkkader vanuit het college en ambtenaren en daarmee een cultuurverandering. Op de kortere termijn is het noodzakelijk om te kijken of we toe kunnen naar een systeem van meerjarige subsidies voor organisaties in het sociaal domein, daarvoor dienden we een motie in en deze werd met een ruime meerderheid gehaald.

Een aangenomen begroting en steun aan Oekraïne

Tot slot hebben we samen met D66 een voorstel ingediend om Oekraïne te in de toekomst te ondersteunen bij de wederopbouw van het land. Ook dit voorstel is met brede steun aangenomen. Wij hebben ingestemd met de begroting voor 2023 en ook met veel goede voorstellen van andere partijen. Een volledig overzicht vind je hier.