raadsfractie groenlinks 2018 2022 deventer

Terugblik 2018 - Moties en amendementen

Wat doet een gemeenteraadsfractie nu eigenlijk als ze eenmaal is verkozen? GroenLinks maakte al eerder voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen de balans op, klik hier. Nu willen we jullie vaker op de hoogte houden en open en transparant inzicht geven in onze werkzaamheden.

Zie bijgevoegd document.

Terminologie:

  • Motie:
    Een motie is een formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden op een vergadering.
  • Amendement:
    Een amendement is een formele wijziging van een officieel document. In het Nederlands en Belgisch staatsrecht, is een amendement een wijziging op een wetsontwerp, een voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie.
  • Schriftelijke vragen:
    Fracties kunnen schriftelijke vragen stellen, de zogenaamde 'artikel 37 vragen' (genoemd naar het betreffende in het Reglement van Orde van de raad). Het college of burgemeester moet deze vragen  beantwoorden. De vraagstellers willen zo een uitspraak of standpuntbepaling van het college of de burgemeester krijgen.