We zijn als GroenLinks Deventer al jaren bezig met dit onderwerp, waarbij we ons vaak voelde als een roepende in de ‘tegelwoestijn’. We zijn daarom erg blij met het feit dat onze motie in de raadsvergadering van 13 oktober raadsbreed (unaniem) is aangenomen. Ook omarmde het college de motie en gaf het college aan dat ze volgend jaar met een voorstel zouden komen voor de toekomstige uitgifte van snippergroen. De motie stelt allerlei randvoorwaarden voor ten aanzien van het behoud van het groene karakter van de stukken openbaar groen, de hoeveelheid bestrating, het soort omheining, het percentage wat mag worden bebouwd en hemelwaterafvoer. Natuurlijk is het niet erg als minder waardevolle stukjes openbaar groen worden verkocht aan particulieren, zolang er rekening wordt gehouden voor omgeving en natuur. Met ons voorstel hopen we dat hier een gezonde balans in komt.