Vieze vrachtwagen

Privacy was voldoende beschermd tijdens verkeerstelling

Eind oktober / begin november stonden er een week lang op dertien plekken in en rond de Deventer binnenstad camera’s. Ze stonden er in opdracht van de gemeente, om de busjes en vrachtwagens te tellen die de binnenstad bevoorraden. GroenLinks vindt dat de gemeente altijd zorgvuldig om moet gaan met de inzet van camera’s en heeft daarom het college om duidelijkheid gevraagd.

 

Nulmeting op weg naar schoon stadsverkeer
Deventer wil een leefbare, groene en goed bereikbare binnenstad met schone (zero-emissie) stadslogistiek [1]. Om een goed beeld te krijgen van de omvang van het bevoorradend verkeer dat de binnenstad in- en uitrijdt, heeft de gemeente een nulmeting uitgevoerd. Omdat de gemeente in het bijzonder geïnteresseerd is in de soorten auto’s, busjes en vrachtwagens en de intensiteit van het bevoorradend verkeer is er gekozen voor de inzet van kentekencamera’s. Er zijn misschien ook andere minder vergaande technieken  om hier achter te komen, maar tijdelijke camera's rechtvaardigen wel het doel wel het uitvoeren van de meting mits er zorgvuldig wordt omgesprongen met privacy-belangen. Raadslid Tjeerd van der Meulen: "We kunnen de binnenstad nu al op een schone, emissieloze manier bevoorraden met elektrische distributie vanaf het industrieterrein. De metingen zullen hopelijk tot gevolg hebben dat er snel stappen worden ondernomen om dit nu snel te realiseren."  

Privacy
De inzet van iedere vorm van camera’s is aan strenge voorwaarden gebonden en moet worden getoetst op noodzaak, effectiviteit en rechtsbescherming. Raadslid Anne van der Meer: “Bij dit onderzoek zijn alle procedures die gelden in het kader van de privacywetgeving op de juiste wijze uitgevoerd.” Bewoners en ondernemers zijn vooraf geïnformeerd over de plaatsing van camera’s voor de telling.[2] De ingezette camera's registreren alleen kentekens, die meteen worden versleuteld. De verkregen informatie wordt alleen voor dit onderzoek gebruikt en anoniem verwerkt. Na afloop van het onderzoek worden de gegevens vernietigd. De camera’s zijn begin november verwijderd. GroenLinks is niet principieel tegen elke camera, maar het moet wel zinvol zijn. Deze verkeerstelling maakt deel uit van een belangrijk proces richting een duurzame en fossielvrije stadsdistributie. In de toekomst blijven wij ons sterk maken voor het beschermen van je privacy.

 

[1] Vanuit het Rijk hebben alle G40-gemeenten de doelstelling opgelegd gekregen om vanaf 2025 een zero-emissie zone voor stadslogistiek ingesteld te hebben.

[2] In DeventerNu van week 43 (21 oktober t/m 27 oktober 2019) heeft een bericht gestaan met de aankondiging dat de kentekencamera’s zouden worden geplaatst, waarbij ook het doel voor het plaatsen van de camera’s is beschreven. Informatie: https://www.deventer.nl/deventer-nu.