In de gemeenteraadsvergadering van 13 juli stond het bestemmingsplan van het Sluiskwartier op de agenda (het gebied achter DAVO, Raambuurt en Pothoofd). Bij de behandeling vroeg GroenLinks aandacht voor onder andere fietsveiligheid en het voorkomen van hittestress. Hier is door twee moties uitdrukking aan gegeven. Ter bevordering van de verkeersveiligheid wil GroenLinks een snelheidsverlaging tot 30 kilometer per uur op het deel van het Pothoofd voor de afslag naar de ingang Brinkgarage en het stadserf (het parkeerterrein achter de nieuwe woningen) en een zodanige 'belijning' dat alle verkeer afgeremd wordt.

Achter de woningen is het 'stadserf' gepland. Een nogal 'stenig' terrein. GroenLinks wil de bestaande bomen op het terrein behouden en zoveel bomen planten op het stadserf dat 30-40% van de parkeervakken schaduw heeft. Het voorgestelde groenplan voorziet namelijk niet of nauwelijks in de aanplant van bomen. In deze tijd van klimaatverandering met hittestress vindt GroenLinks dit een onverantwoord plan. Uit wetenschappelijk onderzoek is daarnaast gebleken dat bomen bijdragen aan het welzijn en gezondheid van bewoners.

Helaas heeft de gemeenteraad de twee moties van GroenLinks niet gesteund. De twee moties vind je hier.