Het verhaal van de vijftien geschakelde woningen aan de in de jaren '80 aangelegde nieuwbouwwijk van Colmschate is bijzonder. In een tijd dat de overheden al bekend waren met de gezondheidsrisco's van asbest is - maar het was nog niet verboden was - zijn de woningen voorzien van asbestleidaken. Het is de enige plek in Deventer waar asbestleidaken op woningen liggen. Het complete verhaal vind je op de website van de bewoners Asbestdaken met asbestleien: goedgekeurd door de overheid (asbestleivrij.nl). Nadat de gezondheidsrisico's op toepassingen van asbest bekend werden en het uiteindelijk leidde tot een productieverbod en later ook "gebruikverbod" startte voor de bewoners een onzekere periode aan waarbij het er lange tijd op leek dat zij volledig zouden opdraaien voor het vernieuwen van hun daken. 

Samen met D66 stelden wij in januari 2022 voor om - naar voorbeeld van de provincie Overijssel - de bewoners financieel te ondersteunen. Helaas werd die vraag door het college niet positief beantwoord. In de raadsvergadering van 14 september dienden wij een motie in waarbij een minder vergaande gemeentelijke bijdrage is gevraagd. De raad steunde ons voorstel. Wat betekent dat het college op korte termijn een subsidieregeling zal gaan opstellen waarvan de bewoners aan de Grutto gebruik kunnen maken.