Deventer erfgoedcollecties

Deventer kent verschillende erfgoedorganisaties. De collecties van de verschillende organisaties staan niet op zichzelf. Samen vertellen ze het verhaal van Deventer. In de Gemeenschappelijke Regeling Collectie Overijssel hebben de gemeenten Deventer en Zwolle en het Rijk de wettelijke zorg voor hun archieven samen georganiseerd. De stukken in het stadsarchief gaan terug tot de twaalfde eeuw. In Deventer is Collectie Overijssel ondergebracht op dezelfde locatie als de collectie van de Athenaeumbibliotheek: aan Het Klooster. De Athenaeumbibliotheek werd gesticht in 1560. Tot 2016 vormden deze collecties samen nog het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek.

Centraal collectiecentrum

Onlangs is de gemeenteraad geïnformeerd over de ambitie van archieforganisatie Collectie Overijssel om een centraal collectiecentrum te realiseren, ofwel in Deventer, ofwel in Zwolle. Collectie Overijssel heeft te maken met volle depots en hoge energielasten. Bovendien moeten de klimaatinstallaties in de komende jaren worden vervangen. In de loop van 2024 zal Collectie Overijssel een businesscase presenteren.

Politieke uitgangspunten

De fracties van GroenLinks en PvdA Deventer hebben in november het college van B&W Schriftelijke Vragen gesteld over dit onderwerp. De fracties wilden weten of het college zich ook wil inzetten om de collecties in Deventer te behouden. Gelukkig blijkt uit de beantwoording dat ook het college zich bewust is van de afspraak uit 2015 dat de archiefbewaarplaats van het Historisch Archief Deventer in Deventer is en blijft. Uitgangspunt dat de archiefcollectie in Deventer blijft.

Samen met Gemeentebelang en ChristenUnie hebben GroenLinks en PvdA het onderwerp op 10 januari geagendeerd voor een raadstafel. De fracties vinden dat de plannen van Collectie Overijssel in een bredere context moeten worden afgewogen. Met name met betrekking tot de consequenties voor de Athenaeumbibliotheek. Deze avond bleek dat het college deelt dat een besluit over Collectie Overijssel alleen genomen kan worden wanneer de consequenties voor de Athenaeumbibliotheek in beeld zijn. Wat GroenLinks Deventer betreft blijven deze collecties gehuisvest samen onder één dak.