De resultaten van het onderzoek leiden tot grote zorgen bij omwonenden en bij ons raadslid Robert Jansen. De uitstoot van PAK’s, benzeen en koolwaterstoffen zijn veel te hoog. Soms wel tot 6x de toegestane hoeveelheid. Jansen: ‘Deze situatie is onhoudbaar, hier moet de gemeente direct ingrijpen’ aldus Jansen.

Ingrijpen houdt wat ons betreft in dat de uitstoot wordt teruggebracht zodat er geen risico’s meer bestaan voor mens en milieu. En wij willen dat de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) wordt betrokken bij een onderzoek naar de uitstoot door dit bedrijf.

De buurten Hoornwerk, Havenkwartier, Rivierenwijk, Snipperling, Knutteldorp en de Raambuurt liggen rondom de asfaltfabriek.

Vandaag zijn deze schriftelijke vragen ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders.