“ We weten hoe het kan aflopen met asfaltfabrieken, dat is te zien in Olst bij het oude Olasfa-terrein. Daar was een grootschalige bodemsanering nodig. Een herhaling van dat drama voor mens en milieu moeten we voorkomen. ”
Robert Jansen

Maar ook de manier waarop de uitstoot van giftige stoffen, zoals benzeen en PAK's, wordt gemeten is onderwerp van discussie. Vorige week zondag werden de wijken Knutteldorp, Havenkwartier en Hoornwerk, Centrum, Rivierenwijk en de Raambuurt urenlang getrakteerd op een flinke wolk van de fabriek. Eén van de vragen aan het gemeentebestuur is of er continu wordt gemeten, of misschien op tijdstippen waarop het de centrale goed uitkomt. Als er niet continu wordt gemeten, kan men er vanuit gaan dat er sowieso niet op zondag of 's nachts wordt gemeten.

In de nieuwe schriftelijke vragen wordt ingegaan op mogelijke verontreiniging van grond en water. In de eerdere vragen uit juli vroeg Robert Jansen het college van Burgemeester en Wethouders naar de effecten op de gezondheid van de omwonenden en de luchtkwaliteit. Die vragen zijn nog niet beantwoord (stand: 22 augustus 2022). Wel heeft de Omgevingsdienst IJsselland in augustus last onder dwangsommen (tot maximaal €400.000) opgelegd, waarop het bedrijf wellicht binnenkort reageert. Op 1 september verloopt namelijk de eerste dwangsom. Wordt vervolgd.