Ondanks alle beperkingen is de fractie trots op de resultaten die zijn bereikt. In onze jaarlijkse verantwoording tref je onze inzet (moties, amendementen of schriftelijke vragen) aan en daarnaast onze steun of afwijzing voor de voorstellen van anderen. Behalve alle politieke acties waren wij betrokken bij de aanmoedigingsprijs voor het opruimen van zwerfvuil ("het Groene Lintje") en hebben we een succesvolle wedstrijd uitgeschreven voor het mooiste vogelhuisje van Deventer. In 2021 hopen wij dat we weer vaker en meer - al dan niet volgens het "Nieuwe Normaal" - ons werk als gemeenteraadsfractie kunnen oppakken. Wij wensen namens de raadsleden, raadsopvolgers, de fractiemedewerker, de wethouder en het bestuur iedere volger van de website een gezond en voorspoedig 2021!