Aan de Overstichtlaan in Deventer is sinds 2016 een zorgtuin gevestigd. Hier worden verschillende planten, groenten en bloemen gekweekt en wordt dagbesteding verzorgd aan een zeer brede doelgroep, van mensen die herstellen van een burn-out tot mensen die aan dementie lijden. Door bezig te gaan in de tuin wordt zorg voor de natuur en zorg voor de mens op een mooie manier gecombineerd.

Kwekerij

De grond waar de zorgtuin zich bevindt is echter eigendom van het Deventer Groenbedrijf. Deze wil de grond gebruiken en daarom dreigt de zorgtuin te moeten stoppen. De grond waar nu de zorgtuin is gevestigd, heeft echter als zogeheten ‘enkelbestemming’ kwekerij. Dat betekent dat deze locatie specifiek is bedoeld voor het telen van planten en/of bomen tot een bruikbaar formaat. Alleen activiteiten die daaraan zijn gerelateerd zijn daar toegestaan. Het Groenbedrijf wil deze locatie echter gebruiken als ‘wijkpost’. GroenLinks constateerde dat een ‘wijkpost’ geen kwekerijbestemming heeft en wilde van de gemeente weten hoe een wijkpost past binnen de huidige bestemming van het plan.

Antwoorden

Uit de beantwoording op onze vragen bleek dat inderdaad nog moet worden beoordeeld of de wijkpost-activiteiten wel op de grond van de kwekerij kunnen worden uitgevoerd. GroenLinks ziet het liefst dat het terrein een groene bestemming behoudt. GroenLinks hoopt dat er in samenspraak met de zorgtuin en het Groenbedrijf toch een oplossing kan worden gevonden en de zorgtuin - op deze of een andere locatie - behouden kan blijven.