GroenLinks is natuurlijk in de eerste plaats teleurgesteld. Het zou vanwege de winst logisch zijn om een plaats in de coalitie te hebben. In een coalitie heb je bovendien meer te zeggen dan vanuit de oppositie. Het rapport maakt niet geheel duidelijk waarom GroenLinks buiten de boot valt en geeft weinig inzicht in de voorkeuren bij andere partijen. De afgelopen vier jaar hebben we prettig samengewerkt met de vier partijen die nu verder gaan onderhandelen, ook al waren er natuurlijk ook verschillen van inzicht. In het kader van transparantie zou het volgens ons gewenst zijn om de gespreksverslagen ook openbaar te maken. Wij hebben geen bezwaar daartegen en publiceren het daarom op onze website. Tegelijkertijd is informatie een knap ingewikkeld proces en zijn wij blij met de zorgvuldige route die de informateur heeft gekozen. Wij zullen onze rol in de gemeenteraad  energiek oppakken met de constructief kritische houding in het belang van een groen, ontspannen en sociaal Deventer.   

Transparantie

Wij wensen de formerende partijen heel veel succes de komende periode! Wij hopen dat gekozen wordt voor een open formatieproces waarbij alle inwoners op een transparante wijze het formatieproces kunnen volgen en kunnen nagaan welke politieke keuzen worden gemaakt. Ook hopen wij dat in de nieuwe formatie voldoende ruimte wordt gevonden voor het dualisme en waarbij gestreefd wordt naar een goede verhouding met de gehele raad. Een stad met zoveel ambities, plannen en wensen  kan namelijk niet zonder goede tegenspraak en ruimte voor andere geluiden vanuit de samenleving. Wij kijken uit naar het resultaat en de vernieuwde samenwerking met onze huidige coalitiepartners.

Tot slot

Door ons zijn geen breekpunten voor de coalitie geformuleerd: besturen doe je immers samen. Voor GroenLinks zijn de klimaatcrisis en energietransitie belangrijke onderwerpen geweest in de campagne en in de gesprekken met de informateur. Wij hebben voorgesteld om de bestuursperiode 2022-2026 te koppelen aan een ambitieuze doelstelling voor de CO2-reductie (uitgedrukt in een percentage) en daarvoor met elkaar een maatregelenpakket af te spreken. Uiteindelijk is de formatietafel de plaats om over dat percentage en het bijbehorende maatregelenpakket te praten.