Waarschijnlijk treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Door de Omgevingswet verandert veel voor gemeenten als het gaat om besluiten over de woon-en leefomgeving (bijvoorbeeld plannen voor woningbouw of besluiten over industrie, erfgoed of natuur). Als gevolg van de nieuwe wet worden veel bestaande regelingen geactualiseerd. GroenLinks was van mening dat de huidige PlanAdviesraad (PAR) – tot nu toe vooral bestaande uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, cultuurhistorie en architectuur - versterkt zou moeten worden met expertise op het gebied van duurzaamheid, ecologie en gezondheid. Deze onderwerpen zijn namelijk bij bijna alle plannen in de gemeente aan de orde. Een meerderheid in de gemeenteraad steunde de twee voorstellen van GroenLinks. Voortaan zullen deze aspecten dus volwaardig meetellen bij adviezen aan het college van B&W. Deventer kan hiermee duurzamer, groener en gezonder worden!