Initiatief vanuit inwoners

GroenLinks Deventer vindt dat democratie vraagt om een overheid die ruimte geeft aan gesprek, ontmoeting en eigen initiatief. Al enkele jaren spreken verschillende inwoners uit Deventer zich uit als voorstander van een burgerberaad. Zij vinden dat inwoners een stem moeten krijgen in het aanpakken van complexe vraagstukken. Bijvoorbeeld de initiatiefgroep Burgerberaad Klimaat: “In een burgerberaad staat niet de discussie maar de dialoog centraal: je bevraagt elkaar en zoekt samen naar mogelijke oplossingen voor de gestelde problematiek.” 

Ruis over RES

Afgelopen zomer gaven de coalitiepartijen aan dat ze, net als GroenLinks, ervaring wil opdoen met het burgerberaad. Eind september volgende er een raadsmededeling waaruit bleek dat het college het burgerberaad in wilde zetten als instrument voor maatschappelijk dialoog over de energietransitie. De vreugde bij GroenLinks hierover was van korte duur toen we begrepen dat het college het burgerberaad als argument wilde inzetten om voor de Regionale Energiestrategie (RES) en het lokale Energieplan een stapje terug te doen. Terwijl de aanpak van de klimaatcrisis echt niet langer kan wachten. Het voorstel van het college kon om verschillende redenen niet omarmt worden door de gemeenteraad.

Nu is het aan ons

Het is nu aan ons. Daarom hebben 10 van de 12 partijen afgelopen maand het initiatief genomen om zelf met een voorstel voor een burgerberaad te komen. “Zijn dan alle discussies al gevoerd? Zijn dan alle vragen al beantwoord? Zijn we het op alle punten met elkaar eens? Nee, zeer zeker niet. We zullen echt nog wat uren samen door moeten brengen om de puntjes op de i te gaan krijgen”, zei Renske Zieverink van Deventer Belang namens deze partijen. Komende maanden zal de raad met elkaar - en met de inwoners van Deventer - verder in gesprek moeten over de uitgangspunten (zoals de representativiteit van de deelnemers en de omgang van de raad met de uitkomsten) en het vraagstuk. Wat GroenLinks betreft zou het klimaat een zeer geschikt onderwerp zijn voor een burgerberaad, maar dan zonder de vertraging voor de lokale energietransitie. Lees hier de motie Motie ‘Gemeenteraad gaat voor een Deventer Burgerberaad’

Lees hier de motie: 
Motie ‘Gemeenteraad gaat voor een Deventer Burgerberaad’