Voorafgaand aan dit voorstel zijn er verschillende gesprekken geweest met bewoners van de Brink. Onlangs hebben zij zich georganiseerd in een buurtcomité. Afgelopen juni hebben zij in via een brief aan het college laten weten dat zij enkele vragen hadden over de handhaving van de beeldkwaliteit op de Brink. Enkele jaren terug zijn er afspraken gemaakt over welke elementen (bijvoorbeeld parasols of windschermen) er wel en welke niet op een terras mogen staan. Tijdens de coronaperiode zijn de regels wat losgelaten. Ondernemers in de binnenstad kregen tijdelijk extra ruimte om hun bedrijven zo goed mogelijk te kunnen exploiteren met de geldende coronabeperkingen. Een voorbeeld hiervan is de verruiming van de terrassen, waardoor het aantal mensen op het terras net zo groot is als in de situatie zonder coronamaatregelen. Nu de coronabeperkingen niet meer gelden, is het wenselijk om weer in te zetten om een hoge kwaliteit en uitstraling van de binnenstad. Dit vraagt mogelijk om tijdelijk extra personeel. In de begroting 2023 die de raad in november zal vaststellen, zal het college duidelijk maken hoe ze de extra inzet gaan vormgeven.