Ongeveer 10 jaar geleden hebben wij in de raad van Deventer al een pleidooi gehouden voor het afschaffen van de blaftax ofwel hondenbelasting. Een achterhaalde en onrechtvaardige belasting die anno 2021 niet meer is uit te leggen omdat de opbrengst niet gerelateerd is aan voorzieningen voor honden of het bestrijden van overlast door honden. De opbrengst van de belasting komt dus niet ten goede aan honden maar belandt in de "algemene middelen" waaruit allerlei zaken worden betaald.

Elk jaar ontstond er in de gemeenteraad een discussie over de zin en onzin van de hondenbelasting en de wijze waarop de ontbrekende opbrengsten zouden moeten worden gedekt. Nu is er een meerderheid voor afschaffing en zal het college bij de begroting voor 2022 met een voorstel voor dekking komen. Wij zijn hondsblij!