Hondenbelasting stamt uit de middeleeuwen en was oorspronkelijk bedoeld om overlast van (zwerf)honden tegen te gaan. Inmiddels is de belasting een melkkoe voor de algemene middelen. Niet eerlijk om hondenbezitters te straffen voor het hebben van een hond, aldus de fracties van Algemeen Plattelands Belang (APB) en GroenLinks.

 

De fracties van GroenLinks en Algemeen Plattelands Belang vinden het heffen van hondenbelasting niet meer van deze tijd. Hondenbezitters worden bestraft voor het hebben van een hond terwijl andere dierenbezitters vrijuit gaan. Hoogste tijd om de hondenbelasting ter discussie te stellen en te onderzoeken wat de consequenties zijn van afschaffing.

Hondenbezitters betalen circa 45 euro per jaar aan hondenbelasting.  Het is een algemene belasting op hondenbezit en hoeft niet per se gebruikt te worden voor iets dat honden en hondenbezitters ten goede komt. Slechts een deel wordt gebruikt voor het opruimen van hondenpoep en schoonhouden van losloopgebieden. Hondenbelasting stamt nog uit de tijd dat de hondenkar als economisch transportmiddel werd gebruikt waarbij de hond zijn baas de kar hielp te trekken. De overheid zag hierin een middel om transportbelasting te heffen als bestemmingsheffing. Later werd hondenbelasting gegeven om het bezit te ontmoedigen vanwege overlast van zwerfhonden en hondsdolheid. De bepaling dat een gemeente nog belasting op honden mag heffen, staat nog steeds in de Gemeentewet. Anno 2012 is het niet meer gewenst om hondenbezitters te straffen voor het hebben van een gezelschapsdier. Er is nu ongelijkheid; waarom geen miauwbelasting voor katten of een hinnikheffing voor paarden?.

Behalve een verouderde belasting is het volgens de fracties ook een onrechtvaardige belasting. Alle hondenliefhebbers worden over één kam geschoren, ook hondenbezitters die geen enkele overlast bezorgen omdat zij hun huisdier op het eigen terrein houden moeten belasting betalen. Ook de hondenliefhebbers die netjes de “eigen” hondenpoep opruimen moeten betalen. De hondenbelasting wordt door sommigen ook gebruikt als argument om de eigen poep niet op te ruimen, veel hondenbezitters denken immers: “wij betalen toch hondenbelasting, dus kan de gemeente daarvan ook best de troep opruimen”.

Het kost de gemeente veel geld om hondenbelasting te innen, een administratie bij te houden en controleurs op pad te sturen om op hondenbezit te controleren. Door het afschaffen van de hondenbelasting worden deze kosten vermeden. Anderzins heeft de gemeenteraad van de Deventer bij de bezuinigingsmaatregelen besloten dat de twee hondenpoepcontroleurs, een essentieel onderdeel van het hondenbeleid voor het overgaan van overlast, worden wegbezuinigd. De hondenbelasting wordt nu grotendeels gebruikt voor de algemene middelen. Hondenbezitters worden als het ware gestraft voor het hebben van een hond.

De fracties stellen tijdens de raadsvergadering waarin de begroting 2012 wordt behandeld voor om op korte termijn te onderzoeken wat de financiële consequenties zijn van het afschaffen van de hondenbelasting. In het voorjaar van 2012 kan dan gemotiveerd besloten worden of de hondenbelasting per 1 januari 2013 kan worden afgeschaft.

Overigens; overlast van hondenpoep op straat, speeltuinen e.d. is en blijft onacceptabel. Handhaving op loslopende honden en hondenpoep op straat blijven nodig om de overlast voor andere inwoners te beperken. Hondenbezitters die zich niet aan de regels houden moeten hier voor hard worden gestraft.