De snelweg tussen Apeldoorn en Twello wordt binnenkort verbreed. Voor die verbreding moet een berg nieuw asfalt worden geproduceerd. De dichtstbijzijnde asfaltcentrale ligt in Deventer. Daarbovenop is het bedrijf dat de A1 gaat verbreden één van de twee eigenaren van de centrale in Deventer. De kans is dus zeer groot dat de asfaltfabriek in Deventer het asfalt voor deze verbreding gaat produceren. Een dergelijke opdracht als de verbreding van een snelweg betekent natuurlijk veel asfaltproductie.

Grote opdrachten voor deze asfaltcentrale leidden in het recente verleden tot veel stankoverlast. GroenLinks Deventer maakt zich al enige tijd zorgen over de asfaltcentrale in Deventer. Eerder bleek al dat de centrale allerlei uitstootnormen overschreed, met klachten van omwonenden tot gevolg. De fabriek bleek bij maximale productie te veel giftige stoffen uit te stoten.

De centrale heeft beterschap beloofd en GroenLinks wil daarom van het gemeentebestuur weten hoe zij toezicht gaat houden tijdens grote opdrachten (zoals deze verbreding), en of de gemeente bereid is vaker de uitstoot van schadelijke stoffen te meten - ook op onverwachte momenten zoals in de avonden en weekenden. Juist op die tijdstippen worden namelijk vaak werkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd. GroenLinks blijft het dossier rondom de asfaltcentrale nauwlettend in de gaten houden.

Daarnaast heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onlangs aangekondigd dat de uitvoering van de zogeheten vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) van de omgevingsdiensten richting asfaltcentrales versterkt zullen worden. Met andere woorden, de capaciteit en mogelijkheid om te controleren en eventueel in te kunnen grijpen wordt verbeterd. GroenLinks is benieuwd hoe deze versterking er bij de Omgevingsdienst (de dienst verantwoordelijk voor de VTH-taken) in praktijk uit komt te zien.