Als gemeente evalueren en actualiseren we regelmatig ons eigen beleid. En zo hoort het ook. De inwoners moeten immers weten welk beleid de gemeente heeft om ook eigen initiatieven maar ook de uitvoering door de gemeente aan te toetsen. Het plan uit 2007 is voor het laatst in 2017 geëvalueerd en in 2018 is door de toenmalige coalitie afgesproken (in het coalitieakkoord "Met lef en liefde voor Deventer") dat het geactualiseerd zou moeten worden. Behalve dat het verouderde data bevat, missen de nieuwste inzichten ten aanzien van hittestress, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het is nu een onleesbaar stuk met verouderde projecten en financiële gegevens en voor een inwoner anno 2022 geen touw aan vast te knopen. Het college volgde de doelredenering dat omdat vijf jaar terug was vastgesteld dat het voor 10 jaar actueel was, het nu nog steeds actueel was zonder zich in de inhoud te verdiepen. Helaas herinnerden PvdA, CDA en Gemeentebelang zich ook niets meer van de gemaakte afspraak uit 2018 en moeten we nu door met sterk verouderd beleid uit 2007 verder. Wij blijven ons verbazen over het verschil in de intenties in sommige verkiezingsprogramma's en het stemgedrag na de verkiezingen. GroenLinks zal GroenLinks niet zijn als we een nieuwe poging gaan doen om het beleid te verbeteren.

Het amendement werd mede ingediend door Deventer Belang en D66 en gesteund door DeventerNu, Deventer Sociaal, DENK, SP en ChristenUnie.