Stijging energielasten

Om de forse stijging van de energierekening van huishoudens en bedrijven te compenseren, neemt de landelijke overheid verschillende maatregelen. Daarnaast heeft de gemeente Deventer een extra toeslag in het leven geroepen voor huishoudens met een laag inkomen. Voor instellingen en organisaties die in de knel dreigen te komen door de stijging van de energierekening - zoals sportverenigingen, dorps- en buurthuizen, culturele instellingen en scholen - was er nog geen regeling. Deze instellingen en organisaties zijn een onmisbaar onderdeel zijn van de sociale (infra)structuur van de gemeente Deventer. Daarom wordt in de gemeenteraad breed gedeeld dat de gemeente deze instellingen moet ondersteunen.

Energiebesparende maatregelen

Het voorstel van raadslid Anne van der Meer roept het college op instellingen en organisaties bij te staan in hun stappen tot verduurzaming en energiebeperking. Hoe eerder we daar mee beginnen hoe beter. In Deventer bestaat al een Duurzaamheidscentrum, waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over verduurzaming. Dit kan bijvoorbeeld aangevuld worden met een energiecoach voor instellingen.

Compensatiefonds

Verduurzamende maatregelen bieden echter geen oplossing voor de financiële nood die is ontstaan op de korte termijn. Daarom is een ander onderdeel van het voorstel om in de begroting 2023 ruimte te zoeken voor het oprichten van een fonds ter (gedeeltelijke) compensatie van de stijging van de energierekening van instellingen en organisaties met een maatschappelijke functie. De komende weken gaat het college met het voorstel aan de slag. Binnenkort presenteren zij een inventarisatie van de knelpunten voor de maatschappelijke instellingen, Daarnaast komen zij met een afwegingskader op basis waarvan kan worden bepaald welke instellingen en organisaties (financiële) ondersteuning van de gemeente zullen krijgen tegemoetkoming van de hogere energielasten. De begroting 2023 wordt in november door de gemeenteraad vastgesteld.