Het belang van bomenbehoud

De inkt van het bomenbeleidsplan uit 2021 was nauwelijks droog toen de nieuwe coalitie (na maart ‘22 zonder GroenLinks erbij) een passage over minder snel gezonde volwassen bomen omhakken schrapte. Wij hebben altijd ingezet op het belang van behoud van grote volwassen bomen. Die ondersteunen de biodiversiteit en zijn er tegelijkertijd onderdeel van. Volwassen bomen bieden voedsel, leefruimte, bescherming en nestgelegenheid aan insecten, vogels, kleine zoogdieren (eekhoorns), vleermuizen, korstmossen e.d. Bomen zetten CO2 om in zuurstof. Ondergronds zorgen de enorme wortelstelsels (ongeveer net zo omvangrijk als de kroon) voor een vitale bodem. Het kan niet voldoende gezegd worden hoe waardevol volwassen bomen zijn voor het hele ecosysteem. Hun effecten zijn vele malen groter dan die van een kleine boom. Veel van de voordelen van bomen zijn evenredig met het totale bladoppervlak: een jonge boom heeft maar één procent van het aantal blaadjes van een volwassen boom, en levert dus maar één procent van de zuurstof, verkoeling, CO2-reductie, fijnstofreductie etc. Veel vogels en vleermuizen broeden in holen zoals je die alleen in oude bomen vindt en die bij jonge boompjes nog ontbreken. Ook de ecologen van de gemeente Deventer vinden 50% te rigoureus. Diverse andere gemeenten hanteren een boomvriendelijker beleid.

De meerderheid van de raad vindt het belang van het behoud van gezonde volwassen bomen in verband met biodiversiteit en de gevolgen klimaatverandering minder belangrijk dan het financiële, het praktische en het esthetische effect. Collegepartijen wensen mooie rechte lanen met allemaal dezelfde hoogte bomen omdat het er niet te rommelig uit mag zien.

Het belang van bomen noodzaakt volgens ons tot zorgvuldigheid en maatwerk per laan/segment. Daar past niet één vaststaand percentage bij maar een beoordeling van de omstandigheden van het geval, o.a. de boomsoort, de groeiomstandigheden, conflicten ruimtelijke situatie en andere belangen. Omdat inwoners van Deventer betrokken zijn bij hun openbare groen is zorgvuldige en tijdige communicatie van belang. De huidige werkwijze met bordjes en inspraakavonden zijn een goed begin, maar het is ook wenselijk om de achterliggende keuzen en rapportages (o.a. boomveiligheidsrapporten, keuze segmentering, afweging andere belangen

en andere openbare overheidsinformatie) transparant en toegankelijk beschikbaar te maken op de gemeentelijke website. Op die wijze kan de gemeente duidelijk uitleggen waarom het nodig is om tot kap over te gaan en dit kan bijdragen tot groter draagvlak. De betrokkenheid en bezorgdheid van de inwoners bij hun leefomgeving moeten we koesteren en daarom kunnen we maximaal transparant zijn. Helaas werd die openheid minder belangrijk gevonden door PvdA, D66, VVD, CDA en Gemeentebelang; zij stemden tegen. Deventer wordt helaas weer wat minder biodivers...

2023-02-22+Amendement+GL-CU+-+Maatwerk+en+transparantie+bij+laanbomenkap+VERWORPEN (raadsinformatie.nl)