Geschatte investering van 12 miljoen

Ongeveer tien jaar terug werd duidelijk dat het huidige pand van het Burgerweeshuis niet langer voldoet aan de huidige normen van een poppodium. Daarom werd al in 2013 een GroenLinks-motie aangenomen om een verkenningsonderzoek uit te voeren naar de toekomstige huisvesting van het Burgerweeshuis. Vele jaren, verschillende onderzoeken, moties en amendementen later hebben we in beeld dat de benodigde investering voorlopig op zo’n 12 miljoen geraamd is.* Op dit moment is er zo’n 8 miljoen voor het Burgerweeshuis gereserveerd.

Meten met twee maten

Dat zijn natuurlijk flinke bedragen, waarover de raad een zorgvuldige afweging moet maken. Echter, terwijl de raad voor andere grote projecten het geraamde bedrag zonder veel discussie in één keer reserveert - zoals 25,5 miljoen voor De Marke en 11,3 miljoen voor Sporthal Bathmen - reserveert de raad voor het Burgerweeshuis steeds kleine deelbedragen. Omdat het college verwacht dat de gemeente maar liefst 4,8 miljoen over 2023 zal overhouden, leek het GroenLinks en Deventer Sociaal niet meer dan logisch een deel van dit bedrag te reserveren voor het Burgerweeshuis. ‘Het probleem is al tien jaar bekend; we hebben een indicatie van hoeveel geld er nodig is om het op te lossen; de middelen zijn beschikbaar; maar heeft u ook de politieke wil en durf om het te reserveren?’, vroeg raadslid Anne van der Meer aan haar collega’s. Wethouder Ilse Duursma (Cultuur, CDA) adviseerde de raad om nog even te wachten. Een dag later kwam het verrassende voorstel van het college om te onderzoeken of het poppodium en de schouwburg onder één dak kunnen op de Keizerstraat én huisvesting van het Burgerweeshuis in het havengebied “on hold” te zetten.

Scheiding projecten Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer

Komende tijd zal de raad zich moeten uitspreken of zij het onderzoek naar het huisvesten van het poppodium en de schouwburg onder één dak een goed idee vindt. Voorlopig wil een meerderheid van de raad dat in ieder geval het onderzoeksbudget voor beide projecten nog gescheiden blijft. Een voorstel hierover van GroenLinks in samenwerking met ChristenUnie haalde het wel.

*Dit blijkt uit het Initiatiefdocument Burgerweeshuis, wat in januari 2022 door de raad is vastgesteld. Uit het op 10 november 2022 ontvangen raadsvoorstel blijkt dat de kosten nu geschat worden op €12,5 miljoen voor de investering voor het gebouw en € 1,2 miljoen voor de losse inrichting.