In Deventer leggen we de rode loper uit voor de fiets. Dit betekent dat veel smalle betegelde fietspaden worden verbreed en voorzien van asfalt. Een ontwikkeling die wij natuurlijk van harte toejuichen! Maar wat als er nu langs het traject volwassen gezonde bomen staan die bij de aanleg van het fietspad een knelpunt opleveren, bijvoorbeeld omdat een deel van de wortels moet worden verwijderd?

Volgens het college zouden alle bomen op termijn doodgaan of gevaarlijke situaties opleveren als het fietspad zou worden geasfalteerd. Wij hebben hier een aantal vraagtekens geplaatst. In de eerste plaats werden in de onderzoeksrapportage (bomeneffectanalyse) een breed scala aan compenserende maatregelen zoals groeiplaatsverbetering of plaatselijke maaiveldverhoging geadviseerd.  Daarnaast bleek uit research dat het heel goed mogelijk is om plaatselijk dikke wortels voorzichtig te verwijderen zonder dat dit de vitaliteit van een boom aantast. Voor ons stond het dan ook niet vast dat alle bomen zouden sterven als het fietspad zou worden aangelegd zoals het college ons mededeelde.

Samen met Deventer Sociaal, VVD, Deventer Belang, Gemeentebelang en ChristenUnie dienden wij een motie in. Het college gaat nu alsnog onderzoeken of, en zo ja, op welke wijze bomen kunnen worden behouden.

Meer informatie over de motie op de website van de gemeente Deventer: https://deventer.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/781588/Raadstafel%20deb…