Foto: Jaimy Leemburg

Plan- en toetsingskader

De binnenstad is gelukkig geen openluchtmuseum waarin geen nieuwe elementen meer worden toegevoegd. In de binnenstad wordt geleefd, en de huidige bewoners voegen hun eigen laagje toe aan de geschiedenis zonder de rijke geschiedenis tekort te doen. Het Beeldkwaliteitsplan is zowel een plankader voor ontwerpers en beheerders van gebouwen en de openbare ruimte in het beschermd stadsgezicht, als een toetsingskader voor de Planadviesraad bij de (welstands)beoordeling van ruimtelijke veranderingen in het beschermd stadsgezicht. Dit betreft zowel gebouwen als de openbare ruimte. Het Beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt bij grote bouwplannen zoals de nieuwe bibliotheek, of de plannen van Topicus. Een inwoner krijgt er echter ook mee te maken als ze iets kleins willen aanpassen aan hun woning in de binnenstad, zoals het plaatsen van zonwering.

Verduurzaming

In het nieuwe Beeldkwaliteitsplan is er rekening met ontwikkelingen in de bouwwereld en nieuwe maatschappelijke opgaven, zoals op het gebied van klimaat en energie. Ondanks deze aanpassingen vond de raad dat er op sommige gebieden nog wel een tandje bij kon. GroenLinks heeft daarom een voorstel van Deventer Belang over verduurzaming mede ingediend. Het plaatsen van zonnepanelen is momenteel op veel plaatsen in de binnenstad volgens het Beeldkwaliteitsplan niet mogelijk, omdat deze het historisch karakter aantasten. De technische ontwikkelingen op het gebied van zonnecollectoren gaan echter heel snel. Het voorstel van Deventer Belang is erop gericht wanneer er nieuwe mogelijkheden en/of technieken zich voordoen die kunnen bijdragen aan de verduurzaming van gebouwen en tegelijkertijd de beeldkwaliteit van de binnenstad behouden of verbeteren, deze op te nemen in een nieuw Beeldkwaliteitsplan.

Daarnaast heeft het CDA een voorstel ingediend om te onderzoeken of een gevelfonds kan bijdragen aan winkelpuien op de begane grond weer te laten passen bij de vaak nog historische bovenverdiepingen. Zowel het Beeldkwaliteitsplan zelf als de voorstellen vanuit de raad konden op een ruime meerderheid rekenen.

Klik hier voor een filmpje met uitleg over het Beeldkwaliteitsplan.