Carlo Verhaar was tussen 2002 en 2016 raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks Deventer. Na zijn afscheid in maart 2016 keerde hij in juni 2018 terug als wethouder in een college van Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA. Binnen het college was hij belast met een aantal belangrijke portefeuilles, onder andere klimaat, energie & milieu en kunst & cultuur. Met energie en enthousiasme - en altijd met een kenmerkende gulle lach - heeft hij zijn taken opgepakt. Onder het wethouderschap van Carlo zijn een aantal belangrijke richtinggevende besluiten genomen, onder meer de cultuurvisie, het grondstoffenplan en het energieplan. Wij bedanken Carlo voor zijn enorme inzet de afgelopen vier jaar en wensen hem alle goeds voor de toekomst!