Vergeet niet om de kennis, expertise en ondersteuning die jij ons kunt bieden vast te leggen op https://mijn.groenlinks.nl/lokaal-actief. Op die manier weet je zeker dat wij jou benaderen mee te denken of deel te nemen aan kennissessies die wij over specifieke thema's organiseren!

Je kunt je ook meteen aansluiten bij één van onze kennisgroepen:

  • duurzaamheid;
  • sociaal domein;
  • financieel-economisch.

Benader hiervoor ons bestuurslid bewegingsopbouw en kennisgroepen.

Overzicht van inhoudelijke thema's en betrokken leden van onze afdeling

Dierenwelzijn / Diergezondheid & Duurzaamheid

Erfgoed en monumentenzorg