De afdeling GroenLinks Deventer-Salland heeft drie kennisgroepen:
- duurzaamheid
- sociaal domein
- financieel-economisch (in oprichting).

Logo GroenLinks Deventer-Salland
GroenLinks Deventer-Salland