Mijn ouders vluchtten samen met het gezin in de jaren negentig naar Nederland. Eerst verbleven we in het asielzoekerscentrum in Luttelgeest en al binnen een paar maanden kregen we een woning toegewezen in Deventer. Dat was in de van Zalingenstraat. Alles was en voelde destijds vreemd aan: de gewoonten, gebruiken, taal en het weer.
Al op mijn eerste schooldag op de Venenschool werd ik geconfronteerd met de gewoonte dat iedereen haar of zijn eigen lunch behoorde mee te nemen. Ik dacht dat je gewoon achter in de klas een leuke tas mocht uitzoeken en het dus een verrassing was wat je voor de lunch kreeg. Ik was al halverwege het uitpakken toen ik ergens iemand hoorde gillen en na enig getouwtrek probeerde de juf mij vriendelijk in het Engels duidelijk te maken dat het niet mijn tas was en ik er dus niet van de inhoud mocht eten. Het rook zo ontzettend lekker en ik had nooit zoiets eerder gehad dus ik was wel benieuwd naar de smaak. Watertandend moest ik de Lahmacun afstaan .
Ik baalde enorm, was zwaar teleurgesteld, weigerde iets anders te eten en dronk uiteindelijk alleen een bekertje schoolmelk.  Zo heb ik nog wel duizend-en-een anekdotes, misschien schrijf ik er ooit wel een boek over als ik me verveel.

Ik besef nu hoeveel geluk wij destijds hadden. We werden hartelijk opgevangen door de buurt, leraren, ouders van vrienden en geholpen met de meest uiteenlopende zaken. Dank daarvoor! Dat gaf niet alleen rust, maar ook het gevoel ergens onderdeel van uit te maken. Het bevorderde juist  bij ons als gezin de integratie, we wilden meedoen en iets terugdoen. Deventer is mij meer lief dan woorden kunnen beschrijven. Ik weiger daarom ook de verharding van de samenleving als iets blijvends te zien en gelukkig is GroenLinks ook van mening dat wij onze ogen niet mogen sluiten voor de ellende in de wereld. Als je wilt dat mensen integreren in een samenleving dan moet je er ook in investeren en dat kan op allerlei manieren.

Jaren later zorgden diverse baantjes en nevenactiviteiten ervoor dat ik me genoodzaakt voelde om politiek actief te worden. Hoe je het wendt of keert, als je echt iets wil veranderen dan moet je meedoen. Het begon bij mij dus met een onschuldige flirt en liep uit op een vaste verkering. In de afgelopen drie jaar ben ik binnen GroenLinks Deventer werkzaam geweest als fractie-assistent.
Als leek begon ik aan het avontuur, zonder verplichtingen en zonder überhaupt lid te zijn van de partij. Dit gaf mij de vrijheid om in alle rust alles te observeren en mezelf verder te ontwikkelen. Hierdoor kreeg ik niet alleen een beter beeld van wat het raadswerk inhield en hoe het reilen en zeilen binnen de fractie ging, maar ik zag ook de idealen van GroenLinks in praktijk uitgevoerd worden.

Waarom GroenLinks?

Ondanks dat ik al op jonge leeftijd de politiek volgde en stiekem GroenLinks sympathisant was was het voor mij niet vanzelfsprekend om ook lid te zijn. Partij idealen geven alleen een richting weer en garanderen niet hoe het in de praktijk wordt uitgevoerd. Ik wilde wel eens zelf ervaren hoe men binnen GroenLinks Deventer uiting gaf aan haar idealen. Heb ik dit onder stoelen of banken gestoken? Nee, ik ben liever eerlijk en direct. Je moet als partij wel een dosis zelfvertrouwen en een portie lef hebben om gewoon je schouders op te halen en door te gaan met de orde van de dag.
De open cultuur, de diversiteit binnen de groep en de constructief-kritische houding binnen en buiten de groep hebben ervoor gezorgd dat ik lid wilde worden. GroenLinks Deventer is de verwezenlijking van de partij idealen!

Waarom gemeenteraadslid?

Hoewel ik het werk als fractie-assistent als zeer waardevol heb ervaren, merk ik dat het ook beperkingen kent. Een fractie-assistent kan namelijk o.a. geen raadsbezoeken afleggen of deelnemen aan de gemeenteraad. Ik wil niet meer alleen vanaf de zijlijn meedoen, maar me actiever inzetten voor de vrijheden en rechten van kwetsbare groepen in onze samenleving. Daarnaast wil ik ook graag meehelpen om de stad groener, socialer en diervriendelijker te maken.
Dat is de reden geweest dat ik besloot te solliciteren als kandidaat-raadslid voor GroenLinks Deventer en ik ben zeer vereerd dat ik op 29 maart daadwerkelijk beëdigd ben als raadslid!

PORTEFEUILLE(S)

Halla en haar onderwerpen:

  • Leefomgeving
  • Klimaat & Energie
  • Milieu & Duurzaamheid
  • Ruimtelijke Ordening
  • Volkshuisvesting, Wonen & Bouwen
  • Meedoen
  • Jeugd & Onderwijs
  • Dierenwelzijn
  • Wijkraadslid voor: Colmschate-Zuid
Halla Baher - Vogelnestkastjesactie 2020 - video Afspelen op YouTube