Begin 2019 verzocht Stichting Industrieel Erfgoed (SIED) om de fabrieksschoorsteen aan de Harderwijkerstraat 6 op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Daarnaast ondertekenden honderden mensen de daaropvolgende zomer een petitie voor behoud van de schoorsteen. En afgelopen winter hebben alle partijen in de gemeenteraad - en dat is best uitzonderlijk - schriftelijke vragen gesteld om de mogelijkheden uit te zoeken tot behoud. Ook voor het college stond de monumentale waarde van de schoorsteen nooit ter discussie, maar zij achtte destijds het plaatsen van de schoorsteen op de monumentenlijst nadelig voor de eigenaar.

Nu - twee jaar later - geeft de eigenaar aan open te staan voor overdracht van schoorsteen aan een derde partij. Het college heeft inmiddels in beeld gebracht wat de verwachte kosten zijn voor restauratie en beheer van de schoorsteen. Hoewel de gemeente een bemiddelende rol vervult bij het behouden en restaureren van deze schoorsteen, behoort het toekomstig beheer niet tot de kerntaken van de gemeente. Op dit moment wordt nog uitgezocht of en onder welke voorwaarden de NV Bergkwartier dit beheer op zich kan nemen. Het college heeft echter aangeven dat behoud alleen mogelijk is wanneer ook middelen worden gevonden voor een bijdrage aan restauratie en beheer van de schoorsteen. Daarom vraagt GroenLinks - samen met de fracties Gemeentebelang, Deventer Belang en Deventer Sociaal - om maximaal 150.000 euro in te zetten voor een gemeentelijke bijdrage en de vervolgstappen in een projectplan uit te werken. Het college is ook gevraagd om na overdracht aan een derde partij te heroverwegen of de schoorsteen een gemeentelijk monument kan worden.

Motie witte rook over de fabrieksschoorsteen