Voorjaarsnota: Nieuwbouw de Marke Zuid

In Deventer hebben we verschillende scholen en schoolgebouwen. Het gebouw van de Marke Zuid aan de Keurkamp is wel heel hard aan vervanging toe. Dat weten we als inwoner, als fractie en ook als gemeenteraad. Iedereen is het daar wel over eens. Maar net als met alles wat er nodig is of wat we zouden willen in de gemeente kost dit ook geld, en behoorlijk veel. In de begroting zit een gat van 11 miljoen nog voor er gebouwd kan gaan worden.

 

 

Het onderwerp van een motie (oproep aan het college) is niet altijd wat er gevraagd wordt. De motie heeft als titel “Nieuwbouw De Marke Zuid” maar vraagt aan het college om in oktober met een dekkingsvoorstel te komen. Waar haal je zo snel 11 miljoen vandaan? En is dat allemaal aan de gemeente om dat te vinden?

Om tot nieuwbouw te komen is een samenwerking tussen gemeente, de school en de stichting waar de school onder valt nodig. Tijdens een extra raadstafel op 15 mei heeft de gehele raad zich over de noodzaak voor nieuwbouw uitgesproken. Tijdens deze bespreking heeft iedereen zijn wensen en bedenkingen aan het college kunnen geven. Het college heeft daarop vervolgstappen ingezet. In de raadsmededeling van het college (28 juni) konden we zo lezen dat de samenwerking en de wil om zo snel mogelijk verder te komen er is. Er zijn tussen de gemeente en de school ook vervolgstappenvastgelegd om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen.

 

Met het indienen van de motie was de vraag bij de niet indienende partijen of deze motie het college, en dus de gemeente, wel zou helpen. De wethouder heeft hier duidelijk op geantwoord dat dit niet helpt en dat de gevraagde termijn zelfs niet mogelijk is. Alle partijen zijn nu druk op zoek naar mogelijkheden om de financiering rond te gaan krijgen zodat er dan, liefst snel, gebouwd kan gaan worden. Ook het college gaat kijken waar de mogelijkheden tot keuzes zitten om verder te komen. Keuzes die vervolgens weer aan de gemeenteraad voorgelegd zullen gaan worden voor goedkeuring.

 

De raadsmedeling en de toezegging van de wethouder, hier al serieus mee aan de slag te zijn, hebben ons overtuigd dat de motie niet zal helpen en daarmee overbodig is. Om deze reden heeft de fractie van GL tegengestemd, en niet omdat zij tegen nieuwbouw zijn.