Leidraad Grote Projecten

Nadat het project ‘De Nieuwe Keizer’ op initiatief van GroenLinks afgelopen voorjaarsnota onder de Leidraad Grote Projecten is gaan vallen, stemde de gemeenteraad woensdag 17 november in met  het afronden van de initiatieffase en het starten van de verkenningsfase.

Sinds ongeveer anderhalf jaar werken we in Deventer met de Leidraad Grote Projecten. In deze leidraad hebben wij opgenomen hoe wij als gemeente om dienen te gaan met projecten die bijvoorbeeld groot in omvang zijn of die grote financiële gevolgen hebben. Een belangrijk onderdeel van deze leidraad is dat er bij het afsluiten van een fase een duidelijk go/no go-moment is om de volgende fase te starten.

De Nieuwe Keizer

De Deventer Schouwburg kampt al jaren met financiële problemen. GroenLinks heeft altijd op het standpunt gestaan dat een volwaardige schouwburgfunctie van groot belang is voor Deventer. Grofweg stelt het college nu voor om deze structurele financiële problemen op te lossen door de locatie van de Deventer Schouwburg ook te laten functioneren als congres- en vergadercentrum onder de naam De Nieuwe Keizer.

GroenLinks heeft twijfels of dit de juiste weg is die we nu bewandelen. Hoewel de initiatieffase nu is afgesloten met een gedegen alternatievenafweging, maken wij ons zorgen over de stabiliteit en haalbaarheid van het plan. Voor ons is het op dit moment nog teveel wensdenken met matige onderbouwing. De haalbaarheid van een congres- en vergadercentrum in de locatie van de Deventer Schouwburg wordt op dit moment alleen onderbouwd met vrij algemeen rapport, waarin nog veel gegevens missen. Wij hebben daarom behoefte aan second opinion op dit punt om een goede afweging te kunnen maken. Omdat GroenLinks wel een oplossing wil voor de Deventer Schouwburg hebben wij ingestemd om het project nu in de verkenningsfase te brengen. In deze fase zal een aantal zaken nader worden uitgewerkt, waarna er wederom een go/no go-moment volgt. GroenLinks is dus zeker nog niet overtuigd, waarbij onze steun nu niks zegt over mogelijke steun aan het realiseren van De Nieuwe Keizer.