Afbeelding: stil uit deze video met een rondleiding door het huidige pand.

Deventer heeft - als centrumgemeente voor beschermd wonen in de regio - zo’n 16 jaar geleden de daklozenopvang in de Polsstraat gehuisvest. Het pand is eigendom van de gemeente die dit weer verhuurd aan de organisaties die de opvang regelen, in dit geval Iriszorg en Tactus. De verbouwing zorgt ervoor dat het pand weer opgeknapt wordt en er voor de brandveiligheid weer toestemming van de brandweer kan komen. Daarnaast zullen er geen slaapzalen met stapelbedden meer komen maar eenpersoonskamers. Door mensen een eigen plek te geven is er meer mogelijkheid om tot rust te komen van alle stress die er al is bij deze mensen.

De gemeenteraad moet instemmen met de verbouwing en rond dit besluit ontstond er onrust bij buurtbewoners en ondernemers. Zij wezen op de overlast die de bezoekers aan de opvang in de omgeving veroorzaken. Mede dankzij de inspraak van de omwonenden is de beperking van de overlast weer in de aandacht komen te staan. De wethouder is in overleg getreden en wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van het convenant. In het zogenaamde "convenantenoverleg" hebben omwonenden en ondernemers (verenigd in de belangenvereniging Polstraat), de zorgorganisaties (Iriszorg en Tactus), gemeente en politie korte lijnen met elkaar en spreken elkaar regelmatig. Voor GroenLinks is dat een duidelijke samenwerking waar overlast en mogelijke oorzaken/oplossingen besproken moeten kunnen worden. De wethouder heeft toegezegd de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Wij hebben er vertrouwen in dat structurele overlast ook in de toekomst voorkomen kan worden.

Wij hebben ingestemd met het voorstel omdat renovatie heel erg noodzakelijk was en we verwachten dat door de verbouwing er weer een veilige plek kan ontstaan voor een kwetsbare groep inwoners. Wij hebben vertrouwen in de aanpak die het college voorstaat om structurele overlast in de toekomst te voorkomen.