Een nieuw filmtheater, een nieuw fietspad

De 20 meter fietspad bij Mimik is het bekendste en meest besproken stukje fietspad van Deventer en houdt de gemoederen al jaren bezig. Met de komst van Filmtheater Mimik naar de Welle is er tussen de entree en de oude stadsmuur een nieuw pleintje ontstaan voor een terras en fietsenstalling. De nieuwe inrichting betekent dat het fietspad zou worden verschoven naar de Welle ("buiten de stadsmuur"). Feitelijk ligt het fietspad al jaren op deze plek vanwege de bouwwerkzaamheden, alleen is het nu nog provisorisch met banners gescheiden. Het college wil deze situatie, alleen dan netjes ingericht, permanent maken.

Weerstand tegen verlegging fietspad

Het voorstel van het college om de fietsstrook definitief op de Welle aan te leggen, leverde veel weerstand op van bewoners en gebruikers van het fietspad. Zij pleitten voor het terugleggen van het fietspad achter de muur en maakten zelfs de stap naar de rechter om het verkeersbesluit aan te vechten. Enkele partijen in de raad wilden ook dat het verkeersbesluit van tafel zou gaan en de oorspronkelijke situatie zou worden hersteld. Op dit moment wordt gewacht op het oordeel van de rechter.

Het standpunt van GroenLinks

GroenLinks Deventer vindt dat het fietspad "binnen de muur" geen goed idee is: dit wordt ingericht als stadspleintje en in de beperkte ruimte kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan als (brom)fietsers in aanraking komen met voetgangers, bezoekers en terrasbezoekers. Dat standpunt wordt ook onderschreven door verkeerspecialisten van de gemeente, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Fietsersbond.

GroenLinks Deventer vond het collegevoorstel "buiten de muur" ook niet direct een goed idee: fietsers en automobilisten moeten hier dezelfde rijbaan delen en de maximum snelheid bedraagt hier 50 km/uur. Het is dus een uitdaging om in een beperkte ruimte een slimme oplossing te zoeken.

Samen met ChristenUnie en D66 bedachten we een voorstel om een ingewikkeld probleem op te lossen en hierbij speelde een aanbeveling van Veilig Verkeer Nederland een voorname rol. Het verkeersveiligheidsadvies adviseerde een verkeersplateau en het instellen van een maximum snelheid van 30 km/uur. Omdat de pleinen rondom de Lebuïnuskerk de komende jaren worden heringericht vonden we het een top-idee om dat samen te voegen. Daarbij zou dan ook nog eens een gastvrije entree met veilige oversteekplaats kunnen worden gemaakt voor de bezoekers van het veerpontje. Nu is die situatie nogal rommelig omdat voetgangers twee fietspaden en een asfaltweg moeten oversteken. Wat ons betreft een win-win situatie en zowel uit stedenbouwkundig en verkeersveiligheidsoogpunt een enorme verbetering. Uiteindelijk is het natuurlijk ook een opmaat naar een autoluwe Welle waar op het gehele tracé voldoende ruimte is voor voetgangers en fietsers.

En wat vond de gemeenteraad?

CDA en Gemeentebelang steunden ons idee. Ook het college was inmiddels bereid om dit plan op te pakken en uit te voeren.

Helaas blokkeerden VVD, PvdA, DENK, Deventer Sociaal, DeventerNu en Deventer Belang (samen de kleinst mogelijke meerderheid in de raad) dit plan. Zij wilden liever het fietspad terug op de oude plek of een nieuw plan maar dienden er geen voorstel bij in. Daardoor zullen nu in de toekomst de fietsers op de rijbaan moeten fietsen (als de rechter het verkeersbesluit in stand laat) en blijft de rommelige oversteek vanaf het pontje bestaan. Een gevalletje van twee keer jammer en een gemiste kans.

Klik hier om de GroenLinks-motie te lezen.

Klik hier voor de raadstafel van 16 december 2020 en hier voor die van 24 maart 2021.