Waarom dienden jullie deze motie in?

GroenLinks heeft er nooit een geheim van gemaakt dat wij voor een ruimer cultuurbudget zijn om de prima ambities die in de Cultuurvisie en het Uitvoeringsprogramma staan ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. In aanloop naar de raadsvergadering werd door hartenkreten vanuit de cultuursector maar weer eens te meer duidelijk dat de rek eruit is in de cultuursector. Afgelopen jaren hebben we als gemeente het uiterste gevraagd van hun creativiteit en vindingrijkheid. Ondanks deze krapte weet de cultuursector nog altijd een mooi cultureel landschap te creëren. Tegelijkertijd weten we al jaren dat het cultuurbudget in Deventer te knellend is en knijpen we de keel van de cultuursector langzaam dicht. Voor GroenLinks is dat niet oké.

Maar jullie stemden vorig jaar zelf in met de cultuurvisie en het bijbehorende financiële kader? 

Klopt! Maar niet zonder meer. We dienden, vaak samen met andere partijen, moties en amendementen in om zaken op het gebied van bijvoorbeeld samenwerking uit te zoeken en te onderzoeken of dat financiële voordelen op zou leveren die dan ten goede hadden kunnen komen aan de cultuursector. Met het uitvoeringsprogramma is duidelijk geworden dat het cultuurbudget, ook na dat uitzoeken en onderzoeken, gewoon echt te krap is. En dan kun je drie dingen doen. Je accepteert dat, je houdt vast aan je eerdere kader en je ziet het allemaal wel. Je kunt je ambities bijstellen. Of je gaat ervoor knokken dat het cultuurbudget alsnog wordt verruimd. En GroenLinks kiest dan zonder twijfel voor die laatste optie. 

Uiteindelijk hebben jullie het uitvoeringsprogramma wel gesteund. Waarom? 

Op inhoud is dit uitvoeringsprogramma prima. Dat is wat GroenLinks vindt en dat is ook wat de culturele partners vinden. Het college had de opdracht van de raad om dit te doen binnen de huidige financiële kaders, terwijl de raad weet hoe knellend deze kaders zijn. Uiteindelijk hebben we inhoud de doorslag laten geven en hebben we het uitvoeringsprogramma wel gesteund, met tegenzin vanwege de financiën. Hierbij hebben we wel aangegeven dat we hopen dat de raad haar ogen niet sluit voor de problemen in de cultuursector. Wij blijven in ieder geval strijden voor een Deventer cultuursector waarin iedereen kan worden geraakt en waar je wordt verrast, verward, kunt lachen of tot tranen wordt geroerd. 

Hoe nu verder? 

De cultuursector gaat nu verder met het vormgeven van haar programmering en activiteiten voor de komende vier jaar. Daar verheugt GroenLinks zich vooral op. Tegelijkertijd blijven wij alert op het krappe cultuurbudget en zullen we dit volgend jaar wederom aan de kaak stellen.