In totaal zijn er door GroenLinks 21 moties ingediend. Met een motie doe je een oproep aan het college van Burgemeester en Wethouders, of spreek je als raad een wens of oproep uit. Van de 21 zijn er drie ingetrokken vanwege een toezegging, drie zijn verworpen en vijftien zijn aangenomen: een record! De aangenomen moties gingen onder meer over bomen, geluidsoverlast, cultuurgeld, erfgoed en handhaving. Meestal zijn ze ingediend in samenwerking met andere partijen.

We hebben acht moties mede ingediend met andere partijen, zowel coalitiepartners als oppositiepartijen. Alle acht moties zijn aangenomen. Die gingen onder meer over zonne-energie, ruimte voor Molukse graven en het Burgerweeshuis. Ook steunde GroenLinks tien moties van andere partijen, onder meer over – opnieuw – bomen, maar ook over bijverdienen in de bijstand en het bestrijden van dak- en thuisloosheid bij jongeren.

Acht moties hebben we niet gesteund. Drie daarvan werden alsnog aangenomen. Van de vier amendementen die GroenLinks heeft ingediend, zijn er vier aangenomen. Een amendement is een wijzigingsvoorstel. De amendementen die wij hebben mede ingediend of gesteund zijn allebei aangenomen. De amendementen over energie, die wij niet hebben gesteund, zijn allebei verworpen.

Afgelopen half jaar heeft GroenLinks dus erg veel binnengehaald. De coalitiedeelname werpt zijn vruchten af. We bedanken de partijen voor de constructieve samenwerking. De gemeenteraadsverkiezingen naderen, en tot die tijd – en ook daarna – zullen we nog vele voorstellen doen. We wensen iedereen een fijne, veilige en gezonde zomervakantie!