Onbedoelde effecten kostendelersnorm

GroenLinks pleit zowel lokaal als landelijk al langer voor het (gedeeltelijk) afschaffen van de kostendelersnorm. Als mensen in de bijstand met meerdere volwassenen samenwonen, moet de gemeente de hoogte van de bijstandsuitkering volgens de Participatiewet aanpassen. Hoe meer volwassenen een woning delen, hoe lager de uitkering, want de woonkosten zijn lager. Dit leidt tot het uit huis ‘zetten’ van kinderen door hun ouders, of het niet willen verlenen van mantelzorg voor ouders door hen in huis te nemen. Met de huidige woningnood is het juist aangewezen om mensen met een uitkering een woning te laten delen en daarbij de uitkering niet te korten. De kostendelersnorm leidt vaak tot schrijnende situaties, die de gemeente nadien weer dient op te lossen, het ‘pleisters plakken’ zoals het in het NOS-artikel genoemd wordt.

Maatwerk

Uit het NOS-artikel blijkt dat de tien grootste gemeenten tientallen tot meer dan honderd keer per jaar uitzonderingen maken op de kostendelersnorm. Vooral als de kans bestaat dat iemand dak- of thuisloos wordt, grijpen gemeenten in, blijkt uit een rondgang van de NOS. Zo'n uitzondering maken is ingewikkeld en kost tijd. Ook in Deventer wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om maatwerk toe te passen bij de kostendelersnorm. Samen met Deventer Sociaal hebben wij gevraagd in hoeveel gevallen de gemeente afgelopen jaren maatwerk heeft moeten toepassen omdat de kostendelersnorm een onbedoeld negatief effect had. En of het college bereid is bij de Rijksoverheid te pleiten voor de volledige afschaffing van de kostendelersnorm. Het college moet deze vragen binnen drie weken beantwoorden.

Lees hier de Schriftelijke Vragen.