Voor zowel 2020 als 2021 heeft het Rijk besloten geld naar gemeenten te sturen om de lokale culturele sector te ondersteunen in deze bizarre tijd. Voor Deventer gaat het hierbij om bedragen van ongeveer 8 ton (2020) en 1,2 miljoen (2021). Hoewel het Rijk het hierbij als cultuurgeld heeft bedoeld, heeft zij het niet als zodanig overgemaakt. Dit betekent dus dat deze voor cultuur bedoelde Corona-steun ook gebruikt zou kunnen worden door de gemeente om aan andere doelen dan cultuur te besteden. Uit landelijk onderzoek van Berenschot blijkt ook dat dit in andere gemeenten aan het gebeuren is.

Wij wilden met deze motie klip en klaar stellen dat in Deventer cultuurgeld ook cultuurgeld moet blijven. De steun richt zich tot nu toe vooral op de culturele instellingen, zoals de schouwburg, maar met deze motie hebben we ook uitgesproken het belangrijk te vinden om de individuele culturele makers en makerscollectieven te steunen. Zij kunnen nu al ruim een jaar niet of nauwelijks doen waar zij zo goed in zijn: mensen raken op wat voor manier dan ook. Sterker nog, we zien om ons heen dat makers noodgedwongen kiezen voor een bestaan buiten de cultuursector. Dit is een schrikbeeld voor GroenLinks: straks hebben we de podia gered, maar zijn er nauwelijks nog makers om die podia te bespelen. De culturele instellingen krijgen zoveel mogelijk steun met deze motie en tegelijkertijd kiezen we er ook voor om de culturele makers te steunen. Zodat we na Corona weer kunnen genieten van al dat culturele moois op al die toffe culturele podia in Deventer door al die inspirerende culturele makers.

Klik hier voor de motie.