Een SciencePark is een gebied waarin bedrijven en kennisinstituten samenwerken en waar tussen partners gezamenlijke Research&Development met open innovatierelaties bestaan. Binnen zo'n gebied heb je een manifeste kennisdrager nodig, bijvoorbeeld een universiteit, een medisch centrum of een bedrijf met belangrijke R&D-afdeling. Eind 2017 besloot de gemeente, provincie Overijssel en Nouryon (toen nog Akzo Nobel) gezamenlijk een SciencePark te starten, toen nog onder de naam Deventer Open Innovatie Center (DOIC). Nouryon was hierin de spil en dus ook de kennisdrager waar anderen gebruik van konden maken. Drie jaar lang bleven de gronden en gebouwen echter leeg en zou je het terrein eerder een SpookPark kunnen noemen. Er kwam welgeteld 1 bedrijf met 2 banen. In ons eerdere bericht schreven we al dat volgens ons een "pas op de plaats" nodig was voordat je een doorstart gaat verkennen.

Wij noemden ons voorstel "zorgvuldig proces S/Park" maar helaas zag het college en de meerderheid van de raad er weinig in omdat het volgens hen vertragend zou werken. Er was geen tijd voor de meest zorgvuldige route omdat Nouryon haast heeft en de boel wil verkopen. In plaats van eerst af te remmen om zorgvuldig te kijken wat er mis gegaan en welke kant we op wensen te gaan, gaf de raad plankgas en heeft het college zelfs opdracht gegeven om afspraken te maken over een plan-B. Natuurlijk hopen wij ook op een succesvolle ontwikkeling van het bedrijfsterrein en zien we ook volop kansen voor de werkgelegenheid maar we snappen niet dat als we drie jaar lang hebben staren naar een kaal terrein en er nu gloeiende spoed is om een sciencepark uit de grond te stampen terwijl de kennisdrager Nouryon zelf geen belang meer heeft bij zo'n sciencepark. Het S/Park lijkt daarmee te eindigen als sprookjespark.

Klik hier voor de vergaderstukken van de gemeenteraadsvergadering van 17 maart 2021.