Snippergroen moet groen blijven!

Opnieuw is er in Deventer ophef ontstaan over de zogenaamde "snippergroen-regeling": inwoners kunnen van de gemeente kleine stukjes openbaar groen rondom hun huis kopen om bij de tuin te trekken maar ook om er parkeerplaatsen of schuren op te bouwen. Openbaar groen is echter van belang voor de klimaatadaptatie, biodiversiteit en het woongenot. GroenLinks vindt daarom dat er alleen zou mogen worden verkocht onder de voorwaarde dat deze grond ook groen wordt ingericht. In de wijk Borgele is onrust ontstaan omdat de snippergroenregeling wordt toegepast op stukjes grond die al jaren geleden bij woningen zijn getrokken. Alle reden voor GroenLinks om dit aan te kaarten bij het college.  

Op dit moment vindt er een inventarisatieronde plaats in Borgele. Uit nieuwsberichten in de Stentor en de Volkskrant blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over vermeende afspraken uit het verleden. Wij vragen ons af op welke wijze de snippergroenregeling nu wordt uitgevoerd en hoe wordt omgegaan met historisch gegroeide situaties. Wij hebben in de eerste plaats het liefst dat openbaar groen ook openbaar groen blijft. Als er stukjes grond worden verkocht moeten er voldoende garanties komen voor het behoud van beeldkwaliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het kan in een Duurzaam Deventer immers niet de bedoeling zijn om openbaar groen te asfalteren of vol te bouwen! Daarom hebben we op 31 januari 2020 vragen gesteld over deze kwestie.