Een fors aandeel van het energieverbruik in Deventer komt voor het aandeel van het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen fors op de energierekening besparen (en CO2-uitstoot beperken) door de juiste maatregelen te treffen. De gemeente heeft een wettelijk instrumentarium (Wet Milieubeheer en Activiteitenbesluit) om bedrijven daarbij te helpen en aan te spreken. Het achterblijven van toereikend energietoezicht bij bedrijven is al jaren een doorn in het oog van de raadsleden Bert Kleine Schaars (Deventer Belang) en Tjeerd van der Meulen (GroenLinks). Op het gebied van de vraag hoe de energietransitie moet worden vormgegeven zijn deze partijen het vaak met elkaar oneens. Deventer Belang ziet bijvoorbeeld meer in kernenergie dan in windenergie op land. Maar dat in de eerste plaats moet worden ingezet op energiebesparing staat bij deze partijen (en ook bij de rest van de raad) vast.

Volgens Kleine Schaars en Van der Meulen moet het college nog een aantal stapjes harder lopen om het energietoezicht goed op de rails te krijgen en daadwerkelijk resultaten te boeken. Verder dringen zij er op aan dat het 54-punten plan van Urgenda ook in Deventer wordt uitgewerkt en dat er snel convenanten worden gesloten met het bedrijfsleven om concrete resultaten te boeken. Beide raadsleden hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders als vervolg op de vragen van vorig jaar. De vinger wordt continu aan de pols gehouden. 

Klik hier voor de antwoorden van het college van B&W.

Tjeerd van der Meulen (GroenLinks) en Bert Kleine Schaars (Deventer Belang)
Bert Kleine Schaars (Deventer Belang) en Tjeerd van der Meulen (GroenLinks). Foto: Ronald Hissink, de Stentor