In de gemeente Deventer gebeurt er veel op het gebied van zorg. Er gaat ook heel veel geld in om en het loopt door heel veel verschillende dingen heen. In Deventer willen we proberen of er ook meer ingezet kan worden op preventie: deze beweging noemen we van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Afgekort wordt dit ook wel van ZZ naar GG genoemd.

De gedachte is dat alles wat je preventief kunt helpen (grotere) zorgkosten kan voorkomen. Dit geldt voor de gemeente maar ook voor de zorgverzekering. Om deze reden wordt er dan ook samengewerkt. Het college heeft in het bestuursakkoord een bedrag van een half miljoen gereserveerd om hier samen in op te trekken in de zogenoemde zorgconcepten. Heel mooi! Maar… De gemeenteraad heeft hier geen invloed op; niet op de manier waarop en ook niet waaraan. Als gemeenteraad stel je de kaders waarbinnen het college bestuurt en kun je dat vervolgens ook controleren aan de hand van de afspraken die gemaakt zijn. Doordat de visie voor de zorgconcepten in de samenwerking wordt opgesteld krijgt de raad alleen dat te zien. GroenLinks vindt het een goed idee om samen te werken en ook om te kijken hoe er mooie gedachten en projecten die al lopen Deventer nog socialer te maken. Maar dan moeten we wel weten wat we willen en dus ook wat we dan in de gaten kunnen houden.

Samen met de fracties van de PvdA, D66, ChristenUnie en Deventer Sociaal hebben we daarom dan ook bij de begroting een motie ingediend om bij het verschijnen van de visie hier wensen en bedenkingen aan mee te geven om het college een Plan van Aanpak voor Deventer te maken. Het Plan van Aanpak zullen we zo dan samen kunnen vaststellen en als raad kunnen contoleren.

Voor GroenLinks is het belangrijk dat we breder kijken en handelen. Preventie klinkt mooi maar is niet gratis. We hebben al wat ervaring opgedaan met preventie projecten zoals voorliggende voorzieningen. Deze hebben we nog niet echt een vervolg gegeven. Net als de buurthuizen waar veel gebeurd, maar waar ook op bezuinigd is in de afgelopen jaren. Als we echt werk willen maken van preventie is het goed om hier verder in te ontwikkelen. Kortgezegd: Professioneel preventie aanpakken.

Klik hier om de aangenomen motie te lezen.