Ruimte voor de fiets tijdens de coronacrisis

In Deventer wordt nagedacht over hoe de openbare ruimte er uit moet zien in de 1,5-metersamenleving. De fiets is voor de korte en middellange afstanden een goed alternatief voor het openbaar vervoer en voor de auto. Het is alleen de vraag of er op dit moment voldoende ruimte is voor veilig fietsen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met wachtende fietsers op drukke kruispunten? En met een veilige schoolomgeving? Er zijn allerlei mogelijkheden om tijdelijk de fiets meer de ruimte te geven. GroenLinks wil samen met D66 en ChristenUnie van het college weten wat de knelpunten op fietsgebied zijn en aan welke oplossingen wordt gedacht.

In de nieuwe ‘anderhalvemetergemeente' is meer ruimte op straat nodig voor lopende en fietsende mensen, zodat men zich vrij kan bewegen maar ook naar het werk kan fietsen en kan recreëren. Meer fietsers op de fietspaden, wegen en bij het verkeerslicht kunnen ook weer leiden tot opstoppingen waarbij het lastig wordt om continue de verplichte 1,5 meter afstand in acht te nemen. Reden om extra aandacht te vragen voor de fietser. GroenLinks-fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen:  "Er zijn talloze mogelijkheden om fietser meer veiligheid en comfort te bieden. Denk aan éénrichtingsverkeer maar wellicht kunnen ook bepaalde rijstroken voor auto's opengesteld worden voor de fiets waarbij tegelijkertijd de maximum snelheid wordt verlaagd." Verder denken we samen met de andere twee partijen aan een ander stoplichtbeleid voor wachtende fietsers bij kruispunten en meer fietsenstallingen.

De ingediende schriftelijke vragen, ondertekend door GroenLinks, D66 en ChristenUnie vind je hieronder in de bijlage.