Pilot 'kleintje Dierenwelzijn'

In de motie riep GroenLinks het college op om een pilot te starten en daarvoor minstens 50.000 euro vrij te maken. Van dat geld kunnen zogeheten minimahuishoudens hun hond, kat, konijn of ander dier naar de dierenarts brengen voor bijvoorbeeld gebitsbehandelingen, vaccinaties, castratie/sterilisatie of het chippen van het dier. Op die manier komen er geen extra dieren waar geen geld voor is en leven de dieren een gezond en gelukkig leven samen met hun baasje.

Preventie

Op deze manier zou de gemeente haar zorgtaken vervullen. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor het dierenwelzijn van alle dieren binnen de gemeentegrenzen. In andere steden als Amsterdam, Rotterdam en Arnhem zijn al eerder dit soort dierenwelzijnsregelingen geweest, met positieve resultaten. Daarnaast kan dierenleed en geld worden bespaard door dieren op tijd naar de dierenarts te brengen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Reacties

De meeste politieke partijen vinden dat er geen regeling nodig is omdat Deventer het op dit moment al voldoende heeft geregeld, dat eerst nader onderzoek naar de problematiek nodig is of dat het op het ander moment aan de orde moet worden gesteld. GroenLinks Deventer baalt van het wegkijken en doorschuiven maar zal het onderwerp zeker opnieuw aan de orde stellen.

Ambitie, nu en in de toekomst

Helaas bleken de geesten in de gemeenteraad van Deventer nog niet klaar voor dit voorbeeld van dierenwelzijnsbeleid. Alleen GroenLinks en DeventerNu stemden voor: zes van de vierendertig aanwezige raadsleden. Desalniettemin zal GroenLinks aandacht blijven vragen voor dit onderwerp, ook bij het nog te bespreken minimabeleid. In ons verkiezingsprogramma zullen we met een ambitieus dierenwelzijnsplan komen. Het goede nieuws is dat Deventer eindelijk dierenwelzijnsbeleid heeft. Het is echter slechts een bescheiden eerste stap en wij zullen het onderwerp de komende tijd nog vaker aan de orde stellen. Wordt vervolgd!